Ivan Milosavljević PR,
fotografske usluge
Radionica Fotografija i Reklama Ćuprija
Matični broj: 65608588
PIB: 111706986
Tekući račun: 170005003185700051, UniCredit Bank

Milutina Bojica 6, Ćuprija 35230,
064/1458552
Email: ivchaag@gmail.com